Home

ABB utdelning 2021 per aktie

Erfahren Sie vom Börsen-Analysten, welche 5 Aktien Sie für das Jahr 2021 haben müssen. Handverlesene Top-Auswahl an Aktien: Diese 5 haben sich gegen mehrere hundert durchgesetz

Utdelning/aktie Handlas utan utdelning Utdelningsdag; Ordinarie utdelning: 7,350021 SEK: 2021-03-29: 2021-03-31 Ordinarie utdelning: 7,913 SEK: 2020-03-30: 2020-04-01 Ordinarie utdelning: 7,5152 SEK: 2019-05-06: 2019-05-10 Ordinarie utdelning: 6,8619 SEK: 2018-04-0 DAF 2021 - Särskilt utdelningsförfarande. Pressmeddelande. ABB rapporterar deltagande i det särskilda utdelningsförfarandet 2021. Läs mer. Pressmeddelande. ABB:s särskilda utdelningsförfarande 2021. Läs mer. Viktigt meddelande om utdelningen till aktieägare i ABB Ltd. Läs mer

Datum ABB utdelning 2020. ABB har under de senaste fem åren ökat utdelning till aktieägarna ordentligt, 2015 var utdelningen 4,91 SEK per aktie. Studerar vi matrisen nedanför ser vi att ABB kommer under 2020 dela ut 9,913 SEK per aktie, datum för utdelning är 2e april 2020 Utdelningen utbetalas i svenska kronor via Euroclear Sweden (valutakurs CHF/SEK fastställs den 27 mars 2020) och motsvarar den utdelning per aktie som ABB Ltd lämnar. Utdelningen beskattas enligt svenska skatteregler. Utbetalning av utdelningen beräknas ske den 3 april 2020

Utdelning SEK/Aktie Avstämningsdag Utdelningsdatum; 2021-03-30: Utdelning, årlig: 7,35: 2021-03-29: 2021-03-31: 2020-03-31: Utdelning, årlig: 7,91: 2020-03-30: 2020-04-01: 2019-05-07: Utdelning, årlig: 7,52: 2019-05-06: 2019-05-10: 2018-04-05: Utdelning, årlig: 6,86: 2018-04-04: 2018-04-10: 2017-04-19: Utdelning, årlig: 6,76: 2017-04-18: 2017-04-24: 2016-07-12: Utdelning, årlig: 6,24: 2016-07-1 svenska skatteregler. Som aktieägare i ABB med skatterättslig hemvist i Sverige kan du välja om du vill delta i det särskilda utdelningsförfarandet eller ej. För räkenskapsåret 2020 föreslår ABB:s styrelse att en utdelning om CHF 0,80 per aktie betalas som en ordinarie utdelning (från ABB Ltd:s vinstmedel Som aktieägare i ABB kan man välja om man vill delta i det särskilda utdelningsförfarandet eller ej. För räkenskapsåret 2020 föreslår ABB:s styrelse att en ordinarie utdelning om CHF 0,80 per aktie vilket enligt schweizisk skattelagstiftning innebär att utdelningen blir föremål för schweizisk källskatt

5 Top-Aktien 2021 - Gratis-Report hier runterlade

Nuvarande aktieägare som ansökte till ABB:s senaste DAF 2019 registreras automatiskt för 2020 års DAF. Under förutsättning att aktieägarna godkänner utdelningen på ABB:s bolagsstämma den 26 mars 2020, förväntas utdelningen under DAF betalas ut den 3 april, 2020 ABB:s styrelse har föreslagit en ordinarie utdelning på 0,80 CHF per aktie för 2020, förutsatt att aktieägarna godkänner detta vid den kommande årsstämman. Förslaget är i linje med ABB:s utdelningspolicy att betala en ökande, hållbar utdelning per aktie över tid De ordinarie ABB Ltd-aktierna kommer att återregistreras på aktieägarnas konton den 2 april 2020. Förutsatt att aktieägarna godkänner utdelningsförslaget vid ABB Ltds årsstämma den 26 mars 2020 planeras utbetalningen av utdelningen för de aktieägare som deltar i DAF att ske den 3 april 2020. ABB Ltd U-aktien är öppen för handel, parallellt med ABB Ltd-aktien på NASDAQ Stockholm under perioden 23 mars 2020 till 30 mars 2020. ABB Ltd U-aktiens ISIN-kod är. Nuvarande aktieägare som deltog i ABB:s DAF 2020 registreras automatiskt för DAF 2021. Under förutsättning att aktieägarna godkänner utdelningen på ABB:s bolagsstämma den 25 mars 2021, förväntas utdelningen under DAF betalas ut den 6 april, 2021 Rörelseresultat. Resultat efter finansiella poster. Nettoresultat. Vinst per aktie (SEK) Föreslagen utdelning (SEK) Presentationsvaluta. Datum för rapportperioden. Delår 1. 47 790

ABB Ltd (ABB) - Köp aktier Avanz

ABB ökade vinsten. Rapport Kraft- och automationsbolaget ABB ökade både vinst och omsättning under det fjärde kvartalet. Ökningarna var dessutom högre än vad analytikerna förväntat sig. ABB redovisar ett rörelseresultat (operationellt ebita), för det fjärde kvartalet 2020 på 825 miljoner dollar (710). Analytiker hade i snitt. Börsens bästa utdelningsaktier. Här är bolagen som per räkenskapsåret 2020 höjt den ordinarie utdelningen flest år i följd. Den aktieutdelningen betalas ut under våren 2021 och för de som delar ut flera gånger per år kommer resten senare under året. Castellum - 23 utdelningshöjningar i följd som börsnoterat bolag Du får ingen likvid när detta sker i form av pengar på kontot MEN framtida vinster (och utdelningar) fördelas på 26% färre aktier och det är därför du tjänar på återköpen. Du äger mer av ABB utan att ha köpt fler aktier. Återköpsprogrammet gör helt enkelt att vinst per aktie går upp, därför att det finns färre aktier, och det är så du tjänar pengar på återköpet Alltså utdelning gäller per aktie. Vill man räkna ut diretkavkastningen så tar du aktieutdelningen per aktie och dividerar det mer aktiekursen. Direktavkastningen uttrycks i procent och visar hur stor del av din investering som du får tillbaka varje år

Aktieinformation AB

Datum: ABB utdelning 2020 Förvaltarbreve

ABB Ltd är en aktie noterad som ABB, som betalar utdelning en gång per år. Dess ISIN-kod är US0003752047. Här hittar du all information om ABB Ltd av Abb Ltd.. Hitta aktien hos Avanza eller Nordnet.. Noteringar. Aktien är noterad på New York Stock Exchange som ABB.. Uppgifter. Vill du veta mer om ABB ABB - 17 år med Fenix utdelningstrend bröts i coronakrisen våren 2020 (utdelning för räkenskapsåret 2019). Hufvudstaden Axfoods utdelning per aktie med deras aktiekurs ger aktiens direktavkastning. Den går att jämföra med Swedish Match direktavkastning,. Kraft- och automationsbolaget ABB handlas i dag den 29 mars exklusive rätt till utdelning på 0,80 schweizerfranc per aktie. Det motsvarar en direktavkastning på 2,7 procent räknat på senast betalt för aktien på 29,29 schweizerfranc på Zürichbörsen

Låt säga att du investerar 10 000 kr i företaget ABB som erbjuder en vinstutdelning om 7,913 kr per aktie för år 2020. En aktie i ABB kostar just nu 235 kr; Aktieutdelningen i ABB är för 2020 7.913 kr; För 10 000 kr har du råd med 42 aktier; 42 aktier ger då totalt 332 kr i aktieutdelnin Utdelning per aktie är i SEK per dagens datum, observera att några bolag delar ut i EUR och exakta beloppet i SEK kommer bero på växelkursen vid utdelningstillfället. Jag har sorterat bort preferensaktier samt enfastighetsaktier. Utdelning per aktie är den föreslagna för helåret, sen kan den som sagt delas upp i 2 eller flera delar Utdelning. Utdelning. Sommarens första utdelningar Efter ett blandat utdelningsår 2020, Kinnevik redovisar ett substansvärde per aktie som vid utgången av det fjärde kvartalet var 402 kronor, upp från 389 vid utgången av det tredje kvartalet. Investor AB Utdelning Aktierna med högst utdelning 2020. Du kan i bevakningslistor på nordnet.se se hur mycket som är vinst per aktie och du kan se hur mycket som är utdelning per aktie. Då kan du räkna ut utdelningsandel, men är enklare med börsdata.se för att se vad utdelningsandelen är direkt. 0. Svara Utbetald utdelning anges per aktie samt i förekommande fall per aktieslag eller motsvarande. I fält 574 på KU31 redovisas utdelningens bruttobelopp i svenska kronor, före avdrag för preliminärskatt, kupongskatt eller utländsk skatt. Med bruttobelopp avses värdet av det som anses som utdelning

ABB Ltd Skatteverke

Så troligtvis sker en utdelning nu i vår och en andra i höst. På andra plats kommer lastbilstillverkaren Volvo med en ordinarie utdelning på 6 kr per aktie och en extra utdelning på 9 kr per aktie. Bolaget har välfyllda kassakistor då man sålt ett dotterbolag och tagit det försiktigt under Corona 2020 Chatt I fredagschatten svarade Marcus Hernhag på frågan om vilka fem aktier han väljer inför 2020. Han avslöjade också vinst och utdelning per aktie pekar fint uppåt på tio års sikt. Verkar vara ett framgångsrikt bolag, men så har aktien Sampo har meddelat att utdelningen sänks till 2,1-2,3 euro per aktie,. ABB. Det svensk-schweiziska verkstadskoncernen ABB har höjt sin utdelning varje år sedan 2009. Tänk på att utdelningarna är i Schweiziska franc vilket gör att summan i svenska kronor kan variera på grund av valutafluktuationer. På årlig nivå har utdelningshöjningen i ABB varit drygt 6,5 procent de senaste 10 åren Utdelningsdagar är då utdelning betalas för en aktie. Det kommer att finnas ett cut off-datum som du behöver köpa aktien på för att få utdelning. Detta kallas på engelska för ex-dividend day. Exempel: för att få utbetalning 6 januari 2020 på dina Pepsicoaktier ska så ska du ha köpt dem innan 4 december 2019 Namn: ABB Ltd; Typ: Aktie; ISIN: CH0012221716; Utdelningsfrekvens: En gång om året; Ticker: ABB på OMX; Valuta: SEK; Bolag: ABB AB; Artiklar. Artiklar som handlar om ABB: Mest populära aktierna 2020; Aktier i Xact Högutdelande; ABB ABB Utdelningar. Här visas de senaste utdelningarna för ABB, som ger utdelning en gång om året

Listad som ABB på New York Stock Exchange.. Köp aktien hos de populära nätmäklarna Avanza eller Nordnet.. Detaljer. Namn: ABB Ltd Typ: Aktie ISIN: US0003752047 Utdelningsfrekvens: En gång om året Ticker: ABB på NYSE Valuta: USD Bolag: Abb Ltd ABB ABB Utdelningar. Här visas de senaste utdelningarna för ABB, som ger utdelning en gång om året Aktier som hade stabil eller ökande utdelning under Corona. Under året har det funnits aktier som behållit sin utdelning eller till och med höjt den. Dessa bolags aktier kan därmed kallas kvalitetsaktier. Här kommer en exempellista på aktier Utdelning anges alltid i ett fast belopp per aktie - till exempel 5 kronor/aktie. Det är alltså den summan du som aktieägare erhåller i kontant utdelning/aktie. Ju fler aktier du äger, desto högre utdelning. Direktavkastning anges istället i procent, och visar utdelningens andel av aktiens totala pris 166 miljarder i total utdelning för OMXS30 . För att räkna ut hur mycket utdelning som delas ut har jag kollat på hur många akiter som bolagen innehåller och multiplicerar med utdelning per aktie. Här behöver man hålla tunga rätt i munnen för många bolag har fler aktier och dessutom noterade på andra marknader Intervjuer, guider, börsanalyser och nyhetssvep, en podcast för varje smak LinkedIn Twitter Facebook Instagram För prenumerationsärenden, ring 08-573 650 00 · Dagens industri, 105 16 Stockholm · Ansvarig utgivare: Peter Fellma

Verkstadskoncernen ABB har klubbat igenom en utdelning på nästan 18 miljarder kronor - mitt i coronakrisen. Finansminister Magdalena Andersson (S) hotar med skärpta villkor för statligt. Det är väldigt troligt att de bästa utdelningsaktierna 2020 finns med här. Senast jag skrev ett inlägg om listan fick jag en del kommentarer om att vissa bolag höjt utdelningen i egna valutor, men syns inte på min excel. Det gällde ABB, Astra Zeneca och även Nordea Allt om utdelningsaktier! Här finner du information om populära utdelningsaktier med information om utdelning per aktie, direktavkastning och utdelningshistorik Preferensaktier - Aktier med fastställd utdelning inom en viss tidsperiod. Har även regler kring inlösen som därmed även påverkar dess kurs. Utdelningsandel - Hur stor del av företagets vinst som delas ut i aktieutdelning. Ett företag som gör 1 000 000 kr i vinst och har 10 000 aktier gör därmed en vinst på 100 kr per aktie

ABB Aktie - Dagens Industri - d

 1. 2020-04-28: ABB slog förväntningarna: 2020-04-17: DNB: Köp det attraktivt undervärderade gruvbolaget: 2020-04-15: Här är onsdagens alla färska köprekar: 2020-04-01: Tre nya aktier i Paretos portfölj: 2020-03-30: Vinstvarning från ABB: 2020-03-27: Trading Direkt: Privatsparare köper aktier, dumpar fonder: 2020-03-18: Här är.
 2. Holmen utdelning 2021. Holmen utdelning 2020 är 0kr per aktie.. Uppdatering kommer om Holmens utdelning 2021. Du kan så länge kolla länken nedanför för senaste uppdateringarna
 3. Kursutveckling 2020: -7,97 %; Utdelning: 7,25 SEK; Direktavkastning: 3,74 %; Mest sålda aktier 2020. Utöver de aktier som människor köpt på sig mest kan det vara ännu mer intressant vilka aktier som spararna har flytt ifrån — här är de tio aktierna som har sålts av mest under året. 1. Swedban
 4. ABB gör ett förfarande tillgängligt som gör det möjligt för aktieägare i ABB Ltd med skatterättslig hemvist i Sverige och vars aktier är registrerade hos Euroc
 5. 23 Preferensaktier med hög utdelning 2020 [GUIDE] Västkustinvesteraren (Anton Gustafsson) Preferensaktie är en aktie som vid utdelning och likvidation av ett bolag har företrädesrätt framför andra aktieslag, Den kan lösas in till 325 kr och ger 5 kr i utdelning varje kvartal

Dags för utdelning i ABB - läs detta först! - Aktiell

Investors utdelning 2021 är: 14kr per aktie. När har Investor utdelning? Investor delar sedan 2018 ut två gånger om året, en gång på våren (maj) och en gång på hösten (november). Här kan du se datum och utdelning 2021. Utdelningen meddelas i samband med bokslutet som redovisas i januari varje år. Övrigt om utdelninge Utdelning. Föreslagen utdelning: Styrelsen föreslår, inför kommande årsstämma, att utdelning med 15,00 SEK per aktie lämnas för räkenskapsår 2020. Viktiga datum: Sista handelsdag med rätt till utdelning (Ink-dag), 21 maj 2021 Aktien handlas utan rätt till utdelning (X-dag), 24 maj 2021 Avstämningsdag, 25 maj 2021 Utbetalningsdag. Utdelning Under 2020 ökade förvaltningsresultatet med 6 procent och styrelsen föreslår därför en höjning av utdelningen till 2,80 kr per aktie för 2020, att jämföra med utdelningen om 2,60 kr per aktie för räkenskapsåret 2019 Allt om utdelning från Investor. Här kan du hitta information om bolagets utdelning och direktavkastning samt utdelningshistorik och historik över aktiens direktavkastning. Läs även om andra aktiers utdelning och direktavkastning på Utdelningsjakt.se Utdelning Tele2 2020. Tele2 planerar två utdelningar under 2020. En bonusutdelning på 3,5 SEK per aktie, en ordinarie utdelning på 2,75 SEK per aktie. Utedelningsdagen för de båda utdelningarna är 2020 - 05 - 18. Se matrisen nedanför för hur utdelningen har förändrats historiskt

ABB (ABB) aktie Alla nyheter - Börskolle

Här återfinner du vår utdelningspolicy och föreslagen utdelning för 2020. Utdelningspolicy Telia Company ämnar att följa en progressiv utdelningspolicy, med ett golv om 2.00 kronor per aktie med en ambition om en låg till medelhög ensiffrig procentuell tillväxt har ABB fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation, med stöd från den digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s Power Grids-verksamhet kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 144 000 medarbetare. Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2020. Utdelning Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 14,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen Allmän information Aktuella; Antal aktier per börspost: 1: Senaste rapport (2021-Q1) 2021-04-27: Nästa rapport (2021-Q2) 2021-07-22: Datum för utdelning

Äger du aktier i ABB? Läs detta direkt! - Aktiell

 1. . Av: Direkt. Aktie: Systemair. Privata Affärers nyhetsbrev - nyheter direkt i din inkorg gratis. I och med att du tecknar.
 2. Köp aktien ABB Ltd (ABB). Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage. Klicka här för att följa aktiekursen i realti
 3. Se den nyaste listan här: Aktier med Utdelning Varje Månad 63 st Den tidigare listan innehöll 41 bolag så det är roligt att kunna utöka med ytterligare fem stycken bolag. Två till tre av bolagen kommer jag även att ha i GratisPortföljen men det kan bli fler längre fram
 4. Utdelningstillväxt med aritmetiskt medelvärde blir å andra sidan missvisande i aktier där det är stor volatilitet i utdelningstillväxten som exemplet ovan visar. En utdelningstillväxt på 160 procent för en period som slutade med samma utdelning per aktie som i början av perioden verkar absurt

Alla har vi nog lockats av aktier med utdelning varje månad och jag måste erkänna att jag också varit svag för månadsutdelare. Det är något kul med att få utdelning ofta och plinget i mobilen är riktigt nice faktiskt! Jag får själv utdelning varje månad, men har i dagsläget bara kvar en månadsutdelare, Realty Income (O) Hur mycket utdelning kan jag ta enligt fåmansföretagsreglerna? Du vill förmodligen bara ta ut så mycket utdelning att det beskattas som inkomst av kapital. Utdelning från fåmansföretag upp till en viss nivå beskattas som inkomst av kapital med 20 procent i skatt och utdelning därutöver som inkomst av tjänst med 30-58 procent i skatt Månadsutdelare 2021 - Aktier med utdelning varje månad. När man får en ny utdelning från bolag i ens portfölj så börjar man redan då räkna ned dagarna till nästa utdelning. Vanligtvis så delar varje bolag ut vinsten 1-2 gånger per år. Oftast runt våren och sedan i slutet på året oktober-december Utdelning 2019: 9,75 kr. Min prognos utdelning 2020: 9,75 kr. Direktavkastning: 5,4%. Kommentar: HM förefaller ha vänt utvecklingen nu, men det är en bra bit kvar till fornstora lönsamhetssiffror. I år delar de ut mer än de tjänar vilket såklart inte är hållbart. Antingen ökar vinsten eller också sänks utdelningen

ABB utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens

tor, mar 19, 2020 11:30 CET. Coor offentliggjorde tidigare i bokslutskommunikén för 2019 styrelsens avsikt att föreslå en utdelning till årsstämman 2020 om 4,40 (4,00) kronor per aktie, varav 2,20 (2,00) kronor per aktie i ordinarie utdelning och 2,20 (2,00) kronor i extra utdelning När det gäller utdelningen är förväntan att Nordea delar ut 0,67 Euro per aktie för 2019, vilket är en minskning från 0,69 Euro men klart över mitt eget estimat. Om detta stämmer, skulle en utdelning i SEK motsvara (med EUR/SEK-kursen 10,60) cirka 7,10 SEK. Vid min målkurs på 65 SEK, skulle det ge en direktavkastning på nästan 11% D-aktier - utdelningar och villkor. D-aktier påminner om preferensaktier då de har hög och fast aktieutdelning. D-aktier innebär högre risk då de är stamaktier och därmed har sämre företräde till utdelning jämfört preffarna. D-aktierna har dessutom ingen inlösenkurs utan evig löptid

ABB:s särskilda utdelningsförfarande 202

Fr.o.m. 25/7 2020 höjs utdelningen med 0,32 kr per år för att bli 3,68 kr efter 23/7 2023. 110kr t.o.m. första utdelningen efter årsstämman 2020 / Därefter 130 kr / Utdelningshöjning till 15,50kr 2019 / Utdelningshöjning till 19,50kr 2020. 725 kr tom år 2020. 675 kr tom 2025 och 625 kr därefter Aktier med utdelning varje månad. Här kommer ett par listor på bolag som har utdelning varje månad. Tänk på att det händer att bolag ändrar sin policy när det gäller utdelningar, till exempel under tuffare tider ekonomiskt.Därför är det viktigt att du tittar närmare på det specifika bolaget för att se hur det ser ut just när du läser det här

Resultat för fjärde kvartalet och helåret 2020 AB

Utdelning kommer normalt att utbetalas två gånger per år, en större andel betalas vid andra utbetalningstillfället. Första halvåret: meddelas i samband med andra kvartalet och första halvårets resultat och betalas ut i september. Andra halvåret: meddelas i samband med fjärde kvartalet och helårsresultatet och betalas ut i mars Castellums utdelning 2020 är 6,50kr per aktie.Kolla in de senaste nyheterna och aktiekursen för Castellum här! 1997 Börsintroduceras Castellum på Stockholmsbörsen, man lämnade sin första utdelning 1998 och har sedan dess höjt utdelningen varje enskilt år

Utdelning 2020/21. Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2020/21 om 6,25 kr per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen. Utbetalning föreslås ske i september och januari och beslutas om vid bolagsstämman som sker den 10e september 2021 genom poströstning Direktavkastning = utdelning per aktie / aktiekurs. Om du till exempel vet att utdelningen är 5 kronor per aktie och aktiekursen just nu är 100 kr blir direktavkastningen 5 procent. Med andra ord: Om du köper en aktie för 100 kronor idag så kan vi säga att din ränta på din investering blir 5 procent i form av utdelningar i år SEB:s mål är att dela ut 40 procent eller mer av vinst per aktie Koncernens utdelningspolicy innebär att 25-35 procent av årets resultat per aktie efter skatt ska användas för utdelning till aktieägarna under förutsättning att målet för bolagets soliditet uppfylls. Utdelningen för 2020 fastslogs på årsstämman den 29 april 2021 till 0,65 EUR (0,62) per aktie med avstämningsdag den 3 maj

 • Billigt LEGO Technic.
 • Kommun upphandling.
 • Demigirl test.
 • Hoe snel weet ik of ik een boete heb.
 • Evolution Gaming stock.
 • Bitcoin: how to trade it for serious profit pdf.
 • Crypto moon calculator.
 • Skåne tranås butik.
 • Xkcd question.
 • Bitcoin casino live dealers btccasino2021 com.
 • Neurovive pharmaceutical Avanza.
 • Athene's Unholy Grail removed.
 • SRM placement companies.
 • Finansieringsvederlag.
 • Electrum jewelry.
 • Excalibur fond.
 • Ashnikko Manners Live.
 • PIEWeb.
 • Bästa trading datorn.
 • Verloskundige spiraal plaatsen Den Haag.
 • Buy USDT cards.
 • Fill or kill order Hargreaves Lansdown.
 • Fidor Bank fees.
 • Driftstörningar 3.
 • F2Pool dumping BTC.
 • Gamla Grythyttan utemöbler.
 • Tragisch ongeval Gert Verhulst 2020.
 • Trezor One on chromebook.
 • Grafische rekenmachine oplader.
 • Kan man ha flera bankkort.
 • Breaking news newcastle, nsw today.
 • Gå runt Mullsjön Hjo.
 • Economische ontwikkelingen Nederland 2021.
 • Xkcd roommate.
 • Barter mobile app.
 • EOS technical analysis.
 • Visa Bulletin February 2021 predictions.
 • Salt Employee Benefits website.
 • Permissioned vs permissionless blockchain.
 • Monteringssystem solceller.
 • Billigt LEGO Technic.