Home

Wet kansspelen op afstand Eerste Kamer

Kansspelen op afstand zijn kansspelen waaraan de speler online en zonder fysiek contact met (het personeel van) de organisator van de kansspelen deelneemt. Eerste Kamer der Staten-Generaal - Organiseren van kansspelen op afstand (33.996 Dinsdag 19 februari 2019 stemde een meerderheid van de Eerste Kamer voor het wetsvoorstel Kansspelen op afstand. De fracties van VVD, D66, PVV, PvdA en GroenLinks stemden voor, de fracties van CDA, ChristenUnie, SP, PvdD, OSF, 50PLUS en SGP stemden tegen

Wet Kansspelen op afstand vertraging 1 maand - CasinoNieuws

Organiseren van kansspelen op afstand - Eerste Kamer der

Kamer stemt voor Wet kansspelen op afstan

 1. imaal vijf jaar niet onvergund, actief en specifiek op de Nederlandse markt hebben gericht, vanaf het moment dat de wet in werking treedt
 2. g, cultuur, maatschappelijk welzijn of volksgezondheid
 3. Eerste Kamer heeft nog heel veel vragen over Wet Kansspelen op Afstand Voorlopig stemt de Eerste Kamer niet over het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand. Uit het algemeen overleg Veiligheid & Justitie in de Tweede Kamer bleek al dat vooral de SP, Partij van de Arbeid en het CDA nog veel vragen hebben en het nog helemaal niet zo eens zijn met het wetsvoorstel
 4. Moderniseren van Wet op de Kansspelen. Het officiële onderwerp van de vergadering in de Eerste Kamer is het organiseren van kansspelen op afstand. Uit de notulen halen we de volgende quote over de definitie van deze term: Kansspelen op afstand zijn kansspelen waaraan de speler online en zonder fysiek contact met (het personeel van) de organisator van de kansspelen deelneemt
 5. g om daadwerkelijk ingevoerd te worden. Het lijkt erop of er nu eindelijk weer wat schot in de zaak komt. De verwachting is dat na de zomer de wet door de Eerste Kamer wordt aangenomen. Online gokken in een online casino wordt straks eindelijk legaal in Nederland
 6. De Eerste Kamer heeft zojuist de nieuwe Wet kansspelen op afstand aangenomen. Binnen- en buitenlandse bedrijven kunnen straks onder strikte voorwaarden online gokspellen in Nederland aanbieden, al.
 7. g rondom de Wet Kansspelen op Afstand in de Eerste Kamer. Dagenlang werd er door media gespeculeerd over de uitkomst en waarom het juist wel of niet goed zou zijn om een dergelijke wet te hebben voor online gokken.Nu is daar een uitkomst over

Wet Koa vertraagt: per 1 april van kracht. De Wet Koa is de nieuwe wet voor kansspelen op afstand. Het was de bedoeling dat deze wet per 1 maart actief zou zijn. Er is echter een vertraging opgetreden en dat heeft tot gevolg dat de Wet Koa pas per 1 april 2021 van kracht is. Dat betekent voor online casino's dat deze pas [] 21-01-202 Per 1 januari 2021 nieuwe wet KOA actief. Dat er een nieuwe wet Kansspelen op Afstand wordt gemaakt, is al een tijdje bekend. Nu heeft minister Sander Dekker laten weten aan de leden van de Eerste en de Tweede Kamer dat de nieuwe wet Kansspelen op Afstand per 1 januari 2021 in zal gaan De Tweede Kamer keurde in de zomer van 2016 het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand al goed. VVD, D'66, ChristenUnie en CDA spraken in het regeerakkoord af dat de Wet Kansspelen op Afstand er komt. De Eerste Kamer moet nog wel haar toestemming geven. Of dat op hele korte termijn gaat gebeuren, is de vraag Als de Eerste Kamer ook voor stemt, is de nieuwe wetgeving een feit. De huidige wet op de kansspelen (Wok) achterhaald. Het initiatief voor het wetsvoorstel heeft alles te maken met de huidige Wet op de Kansspelen, de zogenaamde 'Wok'. Deze wet is inmiddels ruim 50 jaar oud en verbiedt het aanbieden van kansspelen zonder een vergunning Het Wetsvoorstel Kansspelen op Afstand is in behandeling bij de Eerste Kamer. Op 16 oktober 2018 is het inbreng voor het verslag geleverd. Na beantwoording door het kabinet, zal te zijner tijd de plenaire behandeling in de Eerst Kamer plaatsvinden. Dit gebeurt gezamenlijk met het wetsvoorstel Modernisering speelcasinoregime. Het wetsvoorstel Modernisering Speelcasinoregime is de wet die de privatisering van Holland Casino mogelijk moet maken. Over dit wetsvoorstel hebben onder andere het CDA.

Tekst en uitleg bij de Wet Kansspelen op Afstand. Na een jarenlange procedure stemde in juli 2016 de Tweede Kamer in met de nieuwe Wet op Kansspelen op Afstand. Afgelopen dinsdag, 19 februari 2019, stemde uiteindelijk ook de Eerste Kamer in. Dat betekent dat kansspelen, waar poker onder valt, gelegaliseerd gaan worden in Nederland. Hoewel het. De Tweede Kamer ging al in 2016 akkoord met het legaliseren van online gokken, maar de Eerste Kamer stemde pas begin 2019 met de wet Kansspelen op Afstand. De Kansspelautoriteit heeft van 183.

Inmiddels is de stemming voltrokken in de Eerste Kamer. De stemmen zijn gesteld en met meer stemmen voor dan tegen is de nieuwe Wet Kansspelen op Afstand ook door de Eerste Kamer aangenomen. Een wet die al lang in de maak is, omdat door de Tweede Kamer al in 2016 groen licht gegeven werd voor de plannen. Met dit akkoord is er een eind gekomen aan slepende jaren, waarin er al meerdere malen geïnsinueerd werd dat een dergelijke wet er zou komen. Op dit moment is de richtdatum 1 juli 2020 Wet Kansspelen op afstand (Koa) ingevoerd: online casino's legaal in Nederland. Het is 1 april 2021 en vandaag is de Wet Koa (Kansspelen op afstand) officieel van kracht geworden in Nederland. De eerste bedrijven die interesse hebben in het bemachtigen van een vergunning van de Kansspelautoriteit, kunnen hun vergunningaanvraag gaan indienen Wet Kansspelen op Afstand aangenomen door de 1e Kamer . De Eerste Kamer heeft zojuist gestemd over de Wet Kansspelen op Afstand. Dat betekent dat je vanaf waarschijnlijk 1 juli 2020 of 1 januari 2021 kunt gokken bij legale Nederlandse online casino's met 'n vergunning van de Kansspelautoriteit.. Er komt 'n afkoelperiode van twee jaar voor illegale goksites

Wet Kansspelen op Afstand. De wet kansspelen op afstand is bedacht door de Nederlandse regering. Het voorstel is door de Tweede Kamer al in 2016 aangeboden aan de Eerste Kamer, maar toch is er nog steeds geen wet die voorziet in de mogelijkheid om legaal online te gokken. De reden waarom er een wetsvoorstel ligt om gokken in Nederland te reguleren. De Wet Kansspelen op afstand (Koa) werd op 19 februari 2019 door de Eerste Kamer aangenomen. Op dit moment wordt de lagere regelgeving uitgewerkt; op 24 juli 2019 werd de zogenoemde Ministeriële Regeling ter consultatie aangeboden.Tot 18 september 2019 kan gereageerd worden

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de wet Kansspelen op Afstand. Dankzij deze nieuwe wet, waar de Tweede Kamer in 2016 mee instemde, wordt het online aanbod van kansspelen voor Nederland gereguleerd. Dit is hard nodig omdat spelers in Nederland nu spelen bij illegale, buitenlandse aanbieders. Er is daardoor geen toezicht op kansspelverslaving. Ook kunnen spelers ongemerkt het. Op 19 februari 2019 stemde de Eerste Kamer in met de wet organiseren kansspelen op afstand. De WOK wordt gemoderniseerd. Regulering medio 2020 De Wet Kansspelen op afstand werd al op 7 juli 2016 door de Tweede Kamer en op 19 februari 2019 door de Eerste Kamer aangenomen. Daarmee kwam er eindelijk een opvolger van de Wet op de kansspelen van 1964.. Na het aannemen van de wet, volgde de verdere uitwerking van de wetgeving

De Wet Kansspelen op afstand, die in februari 2019 door de Eerste Kamer werd aangenomen, moderniseert het Nederlandse kansspelbeleid. De wet, formeel een aanvulling en wijziging van de Wet op de kansspelen van 1964, kent twee pijlers. De wetswijziging zorgt ervoor dat eisen op het gebied van verslavingspreventie een harde wettelijke basis krijgen Al in 2016 en 2017 heeft de Kamer de wetsvoorstellen Kansspelen op afstand (Koa) en Modernisering speelcasinoregime aangenomen. Beide zijn momenteel aanhangig in de Eerste Kamer. Het kabinet heeft in het regeerakkoord afspraken opgenomen over het kansspelbeleid De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de wet Kansspelen op Afstand. Dankzij deze nieuwe wet, waar de Tweede Kamer in 2016 mee instemde, wordt het online aanbod van kansspelen voor Nederland gereguleerd. Dit is hard nodig omdat spelers in Nederland nu spelen bij illegale, buitenlandse aanbieders Controle op online kansspelen snel nodig. Vandaag debatteert de Eerste Kamer over het organiseren van kansspelen op afstand en de modernisering van het speelcasinoregime. De Eerste Kamerfractie van D66 ondersteunt het uit de illegaliteit halen van online kansspelen zodat controle hierop mogelijk wordt

Eerste Kamer der Staten-Generaal - Organiseren van

De Wet Kansspelen op afstand werd op 7 juli 2016 aangenomen door de Tweede Kamer en op 19 februari 2019 stemde ook de Eerste Kamer voor. De Wet Kansspelen op afstand had daarmee de twee belangrijkste hordes genomen maar dat betekende nog niet dat er ook al direct legaal online gegokt kon gaan worden Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten -Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG 2511 DP Datum 15 november 2019 Onderwerp Reactie op aangenomen moties W et kansspelen op afstand Op 19 februari 2019 heeft uw Kamer het wetsvoorstel kansspelen op afstand aangenomen. De wet biedt de mogelijkheid aan de h onderdduizende Er is weer online casino nieuws over de Kansspelen op Afstand. De Eerste Kamer heeft namelijk ingestemd met deze wet. Vanaf midden 2020 zal online gokken in Nederland gereguleerd worden. Het is dan dus niet langer meer illegaal Op 19 februari 2019 werd de nieuwe Wet kansspelen op afstand aangenomen door de Eerste Kamer (de wet). De wet maakt het aanbieden van een aantal vormen van onlineweddenschappen legaal in Nederland voor gokoperatoren die een vergunning hebben verkregen. De wet is verder uitgewerkt in lagere regelgeving waaronder het recent gepubliceerde Besluit. Online kansspelen zijn nu nog verboden in Nederland. Maar dat gaat veranderen: de Eerste Kamer nam in februari 2019 de Wet Kansspelen op afstand aan. Het ministerie van J en V is nu bezig de wet nader uit te werken. Daarna kan de Kansspelautoriteit vergunningvoorwaarden opstellen

Kansspelen op Afstand voor en tegenstanders. KoA is de afkorting voor Kansspelen op afstand. Omdat een meerderheid van de leden van de Eerste Kamer op die mooie dag van 19 februari 2019 is gaan staan is de KoA wet aangenomen, logisch eigenlijk. Ondanks deze positieve uitslag waren er toch nog best wel wat tegenstanders De Eerste Kamer heeft zojuist de nieuwe Wet kansspelen op afstand aangenomen. Binnen- en buitenlandse bedrijven kunnen straks onder strikte voorwaarden onlin T.A. WILMS EN C.A. SEGAAR* Sportweddenschappen, reclame en sponsoring onder de nieuwe Wet kansspelen op afstand Op 19 februari 2019 werd de nieuwe Wet kansspelen op afstand aangenomen door de Eerste Kamer (de wet).1 De wet maakt het aanbieden van een aantal vormen van onlineweddenschappen legaal in Nederland voor gok Wet Kansspelen op Afstand. Veel liefhebbers van gokken via het internet en online casino's hebben hals reikend uitgekeken naar het Eerste Kamer debat dat gisteren opnieuw van start is gegaan. Er is namelijk weer een kans dat eindelijk na vele jaren het online gokken in Nederland legaal zal worden gemaakt

De Wet kansspelen op afstand treedt op 1 april in werking. Vanaf 1 oktober zullen de eerste vergunninghouders online kansspelen kunnen aanbieden. De motie van het lid Postema die in de Eerste Kamer is aangenomen noemt daarbij een termijn van minimaal twee jaar 2019Z22307 Brief regering d.d. 15 november 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingAfschrift van de brief aan de Eerste Kamer over een reactie op de vier aangenomen moties tijdens de behandeling in de Eerste Kamer van de wet kansspelen op afstand (Kamerstuk 33996 De wet op kansspelen geldt namelijk wel voor fysieke casino's en wedkantoren, maar de onlinemarkt valt hier niet onder. Met de goedkeuring van de Eerste Kamer op de wet moest er eigenlijk half 2020 al verandering komen, maar de deadline van die wet werd vooruitgeschoven naar januari 2021

Stemming Kansspelen op afstand - Eerste Kamer der Staten

Inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand. Het wetsvoorstel werd op 19 februari 2019 in de Nederlandse Eerste Kamer aangenomen. Aanvankelijk wilde men het tegen 1 januari 2021 operationeel hebben, maar in het jaarverslag van de Kansspelautoriteit stond er dat ze niet zeker waren of die deadline wel zou worden gehaald. Vervolgens werd de. Ook wil het kabinet games en kansspelen strikter van elkaar scheiden, om zo het risico op kansspelverslaving bij (vooral) jongeren terug te dringen. Eerste Kamer. Het wetsvoorstel Kansspelen op afstand ligt momenteel in de Eerste Kamer. De Tweede Kamer ging in juli 2016 akkoord met het wetsvoorstel Wet Kansspelen op afstand: het begin van de gereguleerde online gokmarkt in Nederland.En daarmee eigenlijk ook het begin van DutchGamblers!Met DutchGamblers willen wij immers enkel en alleen online casino's promotendie op dit moment onderdeel mogen zijn van de Nederlandse gokmarkt.Zoals de 3 top online casino's hieronder:. Casino A; Casino A; Casino Minister beantwoordt vragen 1e kamer over Wet KOA; 18 december meer duidelijkheid . De commissie Justitie & Veiligheid in de Eerste Kamer beslist 18 december a.s. over de nadere procedure van het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand.Mogelijk wordt dat duidelijk wanneer er gestemd gaat worden over het wetsvoorstel dat online kansspelen moet reguleren Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming, verantwoordelijk voor het kansspelbeleid, heeft een besluit en twee brieven naar het parlement gestuurd in het kader van de Wet Kansspelen op afstand (Koa). In een brief naar de Eerste Kamer schrijf

Eerste Kamer der Staten-Generaal

 1. Als de Eerste Kamer ook voor stemt is de nieuwe wetgeving een feit. De huidige wet op de kansspelen (Wok) achterhaald. Het initiatief voor het wetsvoorstel heeft alles te maken met de huidige wet op de kansspelen, de zogenaamde 'Wok'. Deze wet is inmiddels ruim 50 jaar oud en verbiedt het aanbieden van kansspelen zonder een vergunning
 2. Wanneer meer duidelijkheid over de Wet Kansspelen op Afstand? De streefdatum dat de Wet Kansspelen op Afstand bekrachtigd wordt is 1 juli 2020. De tweede kamer was er op 7 juli 2016 al uit. Zij heeft toen de wet al goedgekeurd. De Eerste Kamer heeft duidelijk nog wat tijd nodig
 3. Ontwikkelingen Wet Kansspelen op Afstand: update juli . Afgelopen dinsdag heeft de commissie Veiligheid & Justitie van de Eerste Kamer vergaderd. Senatoren willen uitleg van staatssecretaris Klaas Dijkhoff over een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in een zaak tussen Unibet en de Hongaarse belastingdienst
 4. De Wet kansspelen op afstand is nog steeds niet ingevoerd en het is niet zeker wanneer dat wel gebeurt. Er zijn deze week door enkele partijen uit de Eerste Kamer wederom vragen gesteld over het wetsvoorstel. Er zijn een aantal zeer kritische vragen gesteld over de Wet kansspelen op afstand
 5. ister twee brieven. In een brief naar de Eerste Kamer schrijft de
 6. Het is vandaag erop of eronder voor de nieuwe wet kansspelen op afstand. De eerste kamer zal vandaag gaan vergaderen tussen 13:50 tot 17:25 over de modenisering van het speelcasinoregime.. Wil je de vergadering graag bijwonen dan kan dit via de live-stream van de eerste kamer. Uiteindelijk zal er vandaag ook een reactie, antwoord komen vanuit vanuit de kamer tussen 19:45 en 23:55
 7. imaal 50% van de opbrengst aan goede doelen wordt gegeven. Vaak mag de organisator alleen meerderjarigen laten meespelen

Wet Kansspelen op Afstand. De wet kansspelen op afstand is bedacht door de Nederlandse regering. Het voorstel is door de Tweede Kamer al in 2016 aangeboden aan de Eerste Kamer, maar toch is er nog steeds geen wet die voorziet in de mogelijkheid om legaal online te gokken. De reden waarom er een wetsvoorstel ligt om gokken in Nederland te. Op 7 maart behandelt de Eerste Kamer het veelbesproken wetsvoorstel KOA (Kansspelen op afstand). Er wordt dan ook bepaald hoe en wanneer de plenaire behandeling plaats zal vinden. Het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand moet het huidige kansspelbeleid moderniseren Op 12 september jl. werd de internetconsultatie inzake een uitvoeringsbesluit op grond van de Wet kansspelen op afstand aangekondigd, die loopt tot 6 november a.s. Zo te zien is de genoemde wet nog niet in werking getreden Eerste Kamer voorlopig nog niet akkoord met nieuwe gokwetten . De Eerste Kamer buigt zich momenteel over twee wetten die te maken hebben met gokken. Als eerste moet er gestemd worden over de Wet Kansspelen op Afstand. Deze wet gaat bepalen hoe online gokken in Nederland geregeld wordt. Daarnaast wordt ook de kansspelwet gemoderniseerd *foto & tekst van EersteKamer.nl. Dinsdag 12 februari 2019 debatteerde de Eerste Kamer in tweede termijn over twee met elkaar samenhangende wetsvoorstellen over kansspelen, te weten de Wet kansspelen op afstand en de Wet modernisering speelcasinoregime

Het blijkt al jaren een discussie waar Kamerleden uit Den Haag het niet over eens kunnen worden: legalisering van de wet Kansspelen op Afstand. Op 5 februari 2019 werd dit wetsvoorstel opnieuw in behandeling genomen door de Eerste Kamer en opnieuw zijn de leden binnen de Eerste Kamer zeer verdeeld wat betreft hun standpunt tegenover het Wetsvoorstel Kansspelen op Afstand Op 5 februari 2019 was het dan zover: het moment dat de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Kansspelen op afstand in plenaire behandeling nam. Wat dat betekent? Dat de ministers de mogelijkheid hebben besproken om online kansspelen in Nederland te legaliseren. En dat leverde in dit geval zowel voor- als tegenstanders op Met deze wet is het mogelijk voor bedrijven om een vergunning aan te vragen om online kansspelen aan te beiden. Iets wat altijd illegaal in Nederland is geweest. Wet KOA al eerder uitgesteld. Nadat de wet door de Eerste Kamer was goedgekeurd werd er in eerste instantie gedacht dat het haalbaar zou zijn om de wet per 1 januari 2021 in te laten gaan In februari 2019 is de wet Kansspelen Op Afstand (wet KOA) aangenomen door de Eerste Kamer. Hierdoor gaat in de toekomst online gokken per wet gereguleerd worden. Aantal keren uitstel van de wet KOA. Toen de wet werd aangenomen betekende dat wel dat er nog heel veel randzaken geregeld moesten worden door de overheid

Eerste Kamer. Zoals al aangegeven heeft de Tweede Kamer de wet in 2016 al aangenomen. De verantwoordelijke minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft in 2018 de lagere regelgeving al bekend gemaakt. Daarmee werd opnieuw een stap voorwaarts gemaakt naar een nieuwe Wet op de kansspelen op afstand De waarschijnlijke ingangsdatum van de Wet Kansspelen op Afstand is nu 1 juli 2021. Dat zou betekenen dat per 1 januari 2022 de eerste legale Nederlandse online casino's online verschijnen. Ook tijdens het Voorgezet Schriftelijk Overleg Besluit Kansspelen op Afstand: tien ingediende moties waar op 23 juni a.s. over gestemd wordt

Wet KOA aangenomen door Eerste Kamer - CasinoNieuws

Sinds 7 juli 2016 is de Wet Kansspelen op Afstand in behandeling bij de Eerste Kamer . De behandeling heeft vertraging opgelopen doordat in eerste instantie staatssecretaris Klaas Dijkhoff en later zijn opvolger Sander Dekker er 'n jaar over hebben gedaan om vragen van het CDA, de SP en de PvdA te beantwoorden Het is interessant om in het begin van 2017 het nieuws te blijven volgen over de ontwikkelingen aangaande de legalisering van het online gokken in Malta. Dat is namelijk interessant omdat het niet lang meer kan duren voordat de wet Kansspelen op afstand eindelijk wordt ingevoerd. Het heeft heel wat voeten in aarde gehad, maar op dit moment is de Eerste Kamer met de schriftelijke voorbereiding.

Zes moties wet kansspelen, aanhouding wet - Eerste Kame

Eerste Kamer stemt voor Wet kansspelen op afstand, online poker wordt legaal!.. Wet op de kansspelen. 1 Behoudens het in Titel Va van deze wet bepaalde is het verboden: . a. gelegenheid te geven om mede te dingen naar prijzen of premies, indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen, tenzij daarvoor ingevolge deze wet vergunning is verleend Wie het nieuws omtrent online kansspelen 'n beetje heeft gevolgd weet dat de nieuwe Wet Kansspelen op Afstand eraan komt. Deze wet is op 19 februari 2019 aangenomen door de Eerste Kamer. De Kansspelautoriteit heeft onlangs aangegeven dat de wet vermoedelijk vanaf 1 juli 2020 van kracht zal zijn De wetsvoorstellen Kansspelen op afstand (Koa) en Modernisering speelcasinoregime werden in 2016 en 2017 al aangenomen in de Tweede Kamer, maar verder dan dat kwam het tot op heden niet. Nu lijkt er eindelijk schot in de zaak te komen want beide wetsvoorstellen zijn momenteel aanhangig in de Eerste Kamer De Eerste Kamer stemde op 19 februari 2019 in met het wetsvoorstel Kansspelen op afstand. Dat betekent dat het mogelijk wordt om in Nederland een vergunning aan te vragen voor het aanbieden van online kansspelen. Dat is nu nog verboden. Nog niet bekend is wanneer de wet Kansspelen op afstand precie

Wetsvoorstel Kansspelen op Afstand: de huidige stand van

Principe akkoord in Eerste Kamer omtrent Wet Kansspelen op

Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet kansspelen op afstand (Besluit kansspelen op afstand) Datum publicatie Jaargang en nummer de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel Datum Eerste Kamer der Staten-Generaal Op 19 februari 2019 was het dan eindelijk zo ver. De Eerste Kamer heeft besloten om in te stemmen met het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand. Dit betekend dat in de toekomst bedrijven in aanmerking kunnen komen voor een vergunning. Er wordt verwacht dat halverwege 2020 de eerste online kansspelen op De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de wet Kansspelen op Afstand, die online kansspelen veiliger moet maken. Online gokken wordt hiermee vanaf midden 2020 voor Nederland gereguleerd. Onder strikte voorwaarden worden vanaf medio 2020 vergunningen verleend en online kansspelen in goede banen geleid. Hiermee kunnen Nederlandse spelers veilig spelen in een eerlijke markt, schrijf De Wet Kansspelen op afstand (Koa) werd op 19 februari 2019 door de Eerste Kamer aangenomen. Op dit moment wordt de lagere regelgeving uitgewerkt; op 24 juli 2019 werd de zogenoemde Ministeriële Regeling ter consultatie aangeboden. Tot 18 september 2019 kan gereageerd worden

highlight] Vandaag debatteert de Eerste Kamer wederom over het organiseren van kansspelen op afstand en de modernisering van het speelcasinoregime.Vandaag benadrukte Margo Andriessen wederom dat de Eerste Kamerfractie van D66 vooral voor betere bescherming van spelers is en daarom een voorstander van de wet op de kansspelen op afstand. . [/hi Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft afgelopen vrijdag de langverwachte beantwoording van vragen over het wetsvoorstel KoA naar de Eerste Kamer gestuurd. In de uitgebreide beantwoording gaat de minister onder andere in op vragen over de werking van de wet, online kansspelen, verslavingspreventie, reclame en toezicht & handhaving Online gokken was in Nederland verboden, maar nu de Eerste Kamer dinsdagmiddag ook heeft ingestemd met de nieuwe wet 'Kansspelen op afstand' is dit verleden tijd. En dat betekent 'jackpot' voor. Wet Kansspelen op Afstand Online kansspelen zijn in Nederland nu nog verboden, maar dit gaat veranderen. Op 19 februari 2019 nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel Kansspelen op afstand aan. Het wordt hiermee ook mogelijk voor buitenlandse bedrijven met een vergunning om zich te richten op de Nederlandse markt Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Kansspelen op Afstand / in Nieuws , Nieuwsberichten / door Als sluitstuk op een lang politiek traject heeft de senaat gisteren (19 februari) ingestemd met het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand

De Wet kansspelen op afstand

De Wet Kansspelen op Afstand is namelijk op 19 februari 2019 door de Eerste Kamer aangenomen. Momenteel zijn ze druk gaande met de uitwerking van de lagere regelgeving. Het is alleen nog niet bij iedereen bekend dat de Wet Koa ook op veel andere gebieden een modernisering van het kansspelbeleid wil zeggen Online kansspelen krijgen vandaag de aandacht in de Eerste Kamer. Het plenaire debat over de wet Kansspelen op afstand is te volgen via een live stream De Eerste Kamer nam ook vier moties aan. Deze liggen niet op fiscaal terrein. Kansspelen op afstand zijn kansspelen waaraan de speler met elektronische communicatiemiddelen en zonder fysiek contact met de organisator, of een derde die ten behoeve van de deelname aan de kansspelen een ruimte en middelen ter beschikking stelt, deelneemt Kansspelen op afstand. Het regeerakkoord voorziet in de introductie van licentie-fee voor Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met kansspelen op afstand en transparante vergunningverlening. Voortgang. Eerste Kamer: 04-11-2016: Voorlopig verslag: 22-02-2017: Memorie van antwoord: 09-05-2017 Nederland staat aan de rand van een belangrijke wetswijziging op het gebied van online kansspelen. Vanaf januari 2021 is het namelijk de bedoeling dat de Wet 'Kansspelen op afstand' (Koa) in werking zal treden. In dit artikel zal ik dieper ingaan op de inhoud van deze nieuwe wet en hoe we er op dit moment voor staan

Klaar voor Wet Koa? - Kansspelautoritei

 1. extra aandacht voor bestrijding kansspelverslaving; afdracht aan sport en goede doelen. Als de ChristenUnie en het CDA in de Eerste Kamer akkoord geven op deze wet, is er een ruime meerderheid. Behalve D'66 en VVD, zijn ook Groen Links en de PVV wel te porren voor de Wet Kansspelen op Afstand. Of en wanneer deze van kracht gaat, is nog niet.
 2. ister Dekker van wetsbescher
 3. Het Wetsvoorstel Kansspelen op Afstand bevindt zich momenteel nog in Fase 2. Het wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer voor een schriftelijke behandeling. Voordat de eerste vergunningen in 2015 toegekend kunnen worden, zal het wetsvoorstel eerst aangenomen moeten worden door de Tweede en Eerste kamer waarna het gepubliceerd wordt op het Staatsblad
 4. Al eind februari 2019 werd het wetsvoorstel Kansspelen op afstand aangenomen door de Eerste Kamer. Enkele jaren eerder was het in de Tweede Kamer besproken en goedgekeurd. In de Wet Koa staat omschreven aan welke eisen aanbieders van online kansspelen moeten voldoen om deze te mogen aanbieden in Nederland
 5. De datum 19 februari 2019 gaat de geschiedenis in als de dag waarop de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand. Hiermee is nu de weg vrij gemaakt voor het legaliseren van online gokken in Nederland. Het wetsvoorstel werd voor het eerst in 2014 in de Tweede Kamer behandeld. Nu kan het worde
 6. g heeft de Eerste Kamer de nieuwe Wet online kansspelen (op afstand) aangenomen. Binnen een aantal
 7. ister Dekker (Rechtsbescher
Vraag van de maand: decemberKansspelen in Nederland: wat mag wel en wat mag niet

BREAKING NEWS: Wet Kansspelen op Afstand is door de eerste

 1. ent op de agenda van de politiek, zeker niet nu we te maken hebben met andere perikelen. Alhoewel, dat klopt niet helemaal. In 2019 werd de Wet Kansspelen op Afstand met een meerderheid aangenomen in de Eerste Kamer, nadat deze al in 2016 werd aangenomen in de Eerste Kamer
 2. De bijlage gaat in op eerdere Kamerbrieven over filantroptie en de rol van de overheid vanaf 2007. Rapport | 18-10-2019. Kamerbrief Ontwerpregeling kansspelen op afstand. Minister Dekker informeert de Tweede Kamer over de Ontwerpregeling kansspelen op afstand. Kamerstuk | 24-07-2019. Kamerbrief over het loterijstelse
 3. isterie van Justitie en Veiligheid, verantwoordelijk.
 4. De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 5 februari 2019 over twee met elkaar samenhangende wetsvoorstellen over gokken, te weten de Wet kansspelen op afstand en de Wet modernisering speelcasinoregime. Met de eerste wordt het legaliseren van online kansspelen beoogd, met de tweede wordt beoogd het casinowezen te liberaliseren en Holland Casino te privatiseren
 5. Het is inmiddels alweer bijna drie jaar geleden dat het wetsvoorstel kansspelen op afstand naar de Tweede Kamer werd gestuurd. Na een lange behandeling stemde de Tweede Kamer op 7 juli 2016 in met het wetsvoorstel. De enige horde die nog genomen moet worden is de behandeling en goedkeuring in de Eerste Kamer
 6. De Wet Kansspelen op afstand gaat naar verwachting van kracht zijn met ingang van 1 januari 2020. De wet is al aangenomen door de Tweede Kamer en Eerste Kamer en er vindt nog een uitwerking plaats van de lagere regelgeving. Dat de Wet Kansspelen op afstand van kracht is in 2020 betekent nog niet dat de gokmarkt open is
 7. Wat ga je als speler merken van de Wet Kansspelen op Afstand. Het zal je vast niet ontgaan zijn dat de Wet Kansspelen op Afstand eraan komt. Deze wet is in januari 2019 door de 1e Kamer aangenomen en zal waarschijnlijk ergens in 2020 van kracht zijn
Eerste Kamer stemt in met legalisering online kansspelenKansspelen – De Dagelijkse Standaard

Sinds 2016 ligt het wetsvoorstel kansspelen op afstand ter goedkeuring bij de Eerste Kamer, maar zonder resultaat. Vooral de onduidelijkheid rond de 'vestigingsvereiste', één van de voorwaarden voor online aanbieders om een Nederlandse kansspelvergunning te krijgen, hield modernisering van de verouderde Wet op de Kansspelen tegen Echter is het daar blijven steken, omdat de Eerste Kamer nu ruim 2 jaar laten nog steeds niet toegekomen is aan het behandelen van de Wet Kansspelen op Afstand. Binnen de Europese Unie is Nederland nog één van de weinige landen die nog niet een legalisatie doorgevoerd heeft voor online kansspelen De wet Kansspelen op afstand is een belangrijke wet op gebied van online gokken. Ondanks dat het belangrijk is duurt het nu al meer dan drie jaar en er is nog steeds geen nieuwe wet. Daarom hebben we hier de gehele geschiedenis van de wet Een week geleden spraken we uitgebreid met Rolf Slotboom over de behandeling wetsvoorstel Kansspelen op Afstand door Tweede Kamer. Vandaag werd er, rond de klok van twee uur Nederlandse tijd, gestemd in de Tweede Kamer en een meerderheid stemde voor de nieuwe wet

 • Buy SNX crypto.
 • Cellink Q4.
 • Riksbyggen nyproduktion Helsingborg.
 • DKB Binance.
 • Anti money laundering Bahamas.
 • Southeast Asia ETF.
 • Gypsy lyrics Fleetwood Mac.
 • Skall Studio Sverige.
 • Swing trading Australia.
 • Coinbase staff Product Designer.
 • Lead density.
 • Ikea Zweite Chance erfahrungen.
 • Lösningsfokuserad.
 • How to bypass Coinbase ID verification.
 • Vandring Siljan.
 • EC Karte Limit Sparkasse.
 • Best upcoming board games.
 • How to use Abra wallet.
 • Treasury lön.
 • Manwë.
 • Verkningsgrad luftvärmepump diagram.
 • Logistik Aktien Corona.
 • ETF portfolio examples UK.
 • Abonnement agenda iPhone.
 • Belwinkel witwassen.
 • Steam 20€.
 • Art collectors on Twitter.
 • Pokémon Advanced svenska.
 • Djur på savannen lista.
 • Gme stock Germany.
 • DEGIRO terugstorting duurt lang.
 • How many Bitcoins do you need.
 • Rimligt buffertsparande.
 • Best Bitcoin ETF Canada.
 • Volvo tc Flashback.
 • Gothia protection group alla bolag.
 • Restauranglokaler Göteborg.
 • Sasol Careers.
 • Deloitte fintech report.
 • Ledger Nano S Speicherplatz.
 • Flytväxter akvarium.