Home

Utmaningsdriven projektledning

Ny kurs i projektledning med inriktning på kultur och stadsutveckling. Kursen är utmaningsdriven och du som student arbetar med ett eget formulerat eller externt initierat projekt med inriktning på kultur och stadsutveckling. Kursen ges i nära samverkan med ett antal externa aktörer Utmaningsdriven projektledning för hållbar utveckling. 15 hp Höst / Vår 25% / 50% Campus On this course you work with external organisations and in multidisciplinary groups, applying your knowledge of sustainable development to a project and reflecting upon leadership and on challenges to sustainable development. You will learn to identify. LITTERATURLISTA / HT2020 . HISTORISKA INSTITUTIONEN, STOCKHOLMS UNIVERSITET 20-05-18 sid. 1. Utmaningsdriven projektledning inom kultur och stadsutveckling, 15 h

Våren 2020 ges en helt ny kurs i projektledning med inriktning på kultur i stadsmiljö! Kursen är utmaningsdriven och du som student genomför ett eget eller externt initierat projekt med inriktning på kultur och stadsbyggnad Våren 2020 ges en helt ny kurs i projektledning med inriktning på kultur i stadsmiljö!Kursen är utmaningsdriven och du som student genomför ett eget eller externt initierat projekt med inriktning på kultur och stadsbyggnad. Kursen ges i nära samverkan med ett antal externa aktörer (kommuner, fast.. Utmaningsdriven projektledning för hållbar utveckling Södertörns högskola. Sammanfattning Södertörns högskola Fristående kurser (avancerad nivå) Huddinge. 15 hp. Deltid Klassrum Startdatum: Höst 2021 - Huddinge Förkunskaper.. Utmaningsdriven projektledning inom kultur och stadsutveckling. 15 högskolepoäng, Stockholms universitet, Studieort: Stockholm Stängd för sen anmälan. Spara favorit för Utmaningsdriven projektledning inom kultur och. Utmaningsdriven projektledning för hållbar utveckling. 15 högskolepoäng, Södertörns högskola, Studieort: Huddinge Stängd för sen anmälan. Spara favorit för Utmaningsdriven projektledning för hållbar.

RISE deltar i detta projekt i MACROs projektledning. Projektstart. 2016-09-01. Varaktighet. 2,5 år. Total budget. 1,6 miljoner kr. Finansiärer. Utmaningsdriven innovation (UDI) ger vi förutsättningar för aktörer som vill utforska, utveckla och genomföra nytänkande lösningar som bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Projektets.

Utmaningsdriven projektledning inom kultur och

Vill du veta mer om kompositer eller utmaningsdriven innovation? Kontakta SWE-CI Missa inte att ansöka till kursen Utmaningsdriven projektledning inom kultur och stadsutveckling, 15 hp inför våren 2021. Sista ansökningsdag: 15 oktober 2020. Kursen går på deltid och är studiemedelsberättigande Utmaningsdriven innovation innebär att identifiera samhällsutmaningar eller utmaningar inom organisationer eller näringsliv, som kan ses som tillväxtmöjligheter och nya affärsmöjligheter. Den ska främja och stimulera samverkan och samspel mellan olika aktörer som behövs för att framgångsrikt skapa nytta Bilden ovan: Maria Elander på IVL är projektledare för ett projekt om automatiserad textilsortering som fått stöd inom programmet Utmaningsdriven innovation. Foto: Anette Andersson. De samverkansprojekt som får finansiering i programmet Utmaningsdriven innovation,. Utmaningsdriven projektledning inom kultur och stadsutveckling Challenge Driven Course in Cultural Management and Urban Development 15.0 Högskolepoäng 15.0 ECTS credits Kurskod: LK1075 Gäller från: VT 2020 Fastställd: 2019-05-08 Institution Historiska institutionen Huvudområde: Histori

Utmaningsdriven projektledning för hållbar utveckling - s

Mathias Duell, projektledare RISE mathias.duell@ri.se Karin Meyer, projektledare Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad karin.meyer@miljo.goteborg.se. Utmaningsdriven innovationssamverkan för en jämlik stad . Tidsperiod: september 2019 - december 2021 Ansvar: Stadsledningskontore Företagsekonomi är i sin kärna ett brett samhällsvetenskapligt ämne. Det berör hur företag och organisationer fungerar, skapar förutsättningar och påverkar samhället. I vår utbildning och forskning ser vi företagsekonomin som en del av större sammanhang, många gånger i samverkan med andra ämnen och discipliner Program of Cultural Management Studies Stockholm University, Stockholm. 7 likes. Projektledarutbildning 30hp Utmaningsdriven projektledning inom kultur och stadsutveckling 15h

Utmaningsdriven projektledning för hållbar utveckling

 1. Pressmeddelande - 11 November 2016 09:42 Digitaliserade bygglovsprocesser som kan öka byggandet - ett av elva projekt inom Utmaningsdriven innovatio
 2. Utmaningsdriven projektledning inom kultur och stadsutveckling - Stockholms universitet . Stockholms universitets digitala utbildningskatalog . 07/04/2020 . Kulturvetarprogrammet, Stockholms universitet . Nu drar det ihop sig! Så dela gärna - och tipsa alla släktingar och vänner och bekanta
 3. Projektledare: Björn Hellström KTH Arkitekturskolan. Forskningsteam: Tyréns, Boverket, KTH (Decode) och Uppsala kommun. Forskningsfält: Ett utvecklingsprojekt om bostadsförsörjning för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden. 2018-2017, Vinnova - program Utmaningsdriven Innovation Steg 3 - Hållbara städe

4. Användbarhet Ovan specificerade kunskaper och färdigheter ökar efter genomgången utbildning den studerandes anställningsbarhet för kvalificerade ledningsuppdrag och kvalificerat utvecklings- och utredningsarbete med inriktning mot hållbar samhällsutveckling inom såväl näringsliv, offentliga organisationer som civilsamhället. . Utbildningen ger analytiska verktyg i form av. Utmaningsdriven digitalisering för en konkurrenskraftigare livsmedelskedja Finansiärer: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektägare: Vreta Kluster AB Projektledare: Henrik Wemmert, Vreta Kluster. Projektparter: Vreta Kluster, Agroväst, RISE, Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen. Projekttid Nu börjar steg två i ett projekt som kan bli något av det viktigaste vi gör just nu: att ta fram testbara kriterier för kognitiv tillgänglighet som kan fungera i lagstiftning

Detta projekt är finansierat av VINNOVA inom programmet Utmaningsdriven Innovation. Programmet är indelat i en flerstegsprocess med tre olika utlysningar: Utöver spårens arbetspaket finns tre spår som omfattar det övergripande projektet; styrgrupp, projektledning och administration samt informationspaketet Vinnova delar ut finansiering till nya projekt inom programmet Utmaningsdriven innovation. Fem av nio projekt återfinns inom Framtidens hälsa och sjukvård och berör bl a e-hälsa, IT-stöd och robotik. Inom Vinnovas program Utmaningsdriven innovation g es finansiering i tre steg Uppdrag som extern bedömare på UDI (Utmaningsdriven Innovation), kopplat till Agenda 2030 utlysningar. I rollen ingick även arbetet som projektledare för lokala samarbetes- och tillväxtprojekt. Utvecklingschef R&D. Ericsson AB. 2014-06 - 2017-01. Enhetschef i Karlskrona med. Utmaningsdriven innovation bygger upp unik miljö Klusterinitiativet SWE-CIC som initierades 2015 fortsätter utvecklas i och med projektet Fiberkomposit Innovationsnod Norr (FIN). FIN har som mål att skapa en starkare regional innovationsnod för kompositvärdekedjan Projektets deltagare i steg 1 består av CLOSER, Göteborgs stad, Göteborgs universitet, Stockholms stad, Trafikverket och VTI. Finansiering sker av Vinnova inom området Utmaningsdriven innovation samt ingående projektparter. Total budget är på 640 000 svenska kronor. Steg 1 sträcker sig från april 2019 - december 2019

Hitta utbildningar på Antagning

Projektet har fått bidrag från Vinnova Utmaningsdriven Innovation steg 2. På bilden: Nadine Aschenbach och Jelena Mijanovic, projektledare Återhus - att bygga hus av hus. Foto: Milos Mijanovic. Du kanske även vill läsa om det här. Byggmaterialhandlarna: Högt tryck på bygg- och bostadsmarknaden Digital kommunikation - nyckeln till ökad integration är ett tvåårigt samverkansprojekt inom utmaningsdriven innovation som rör språk och kommunikation för utrikes födda i Sverige Kontaktperson projektledare Åsa Öberg, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Electric Farm. Ett partnerskapsprojekt i 3 steg inom programmet Utmaningsdriven Innovation, Vinnova. Steg 1 genomfördes under hösten 2019 och fram till mars månad 2020

MAt i Cirkulära RObusta Kretslopp - projektledning RIS

Projektet finansieras av Vinnova inom programmet Utmaningsdriven innovation (UDI). Prata projekt med oss Är du intresserad av att veta mer om det här projektet Dagens lim- och färgprodukter är till stor del baserade på komponenter med fossilt ursprung. I projektet som heter just Lim och färg är syftet att ersätta fossila komponenter med biobaserade lösningar. Projektet ingår i Vinnovas satsning Utmaningsdriven Innovation och koordineras av RISE Processum. Genom att basera fler beståndsdelar på skogliga råvaror, kan framtidens lim och. Ett kompetensutvecklingsprojekt i tre nivåer. Sexton företag från tre olika län deltar i projekt Besökskraft. Satsningen tar ett gemensamt grepp kring företagens och besöksbranschens utmaningar med låg beläggning, permitteringar och höga varseltal till följd av covid-19 Innan dess arbetade Lena som programledare på Vinnova, där hon bland annat höll i programmet utmaningsdriven innovation. Lena har även arbetat på start-up bolag i olika roller, kopplat till produktion- och utveckling. Lena kommer vara projektledare för arbetet med Innovationsmotorer samt arbeta med digitaliseringsfrågor

Kontakt Utmaningsdriven innovation inom komposit SWE-CI

7,2 Mkr har tilldelats projektet Från spill till guld som leds av Swerea IVF. Vinnova har godkänt finansiering av projektet Från spill till guld. Projektet syftar till att ta fram lösningar för att använda produktionsspill och återvunnet material till produktionsmaterial istället för att det ska gå till kostsam återvinning eller deponi. 24 aktörer ska samarbeta i detta. Utbildad projektledare på Stockholms Universitet. Spelar även viola och barockviolin. Erfarenhet Projektledare F Ekdahl Musikproduktion KB jan 2010 -nu Utmaningsdriven projektledning inom kultur- och stadsutveckling. Kungl Musikhögskolan i Stockhol Digitaliserade bygglovsprocesser som kan öka byggandet får Vinnova-finansiering. Digitaliseringslösningar för snabbare bygglovsprocesser (Får jag lov? steg 2) som kan öka takten i byggandet, det är ett av de elva projekt som nu får finansiering av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation

Projektledning har också deltagit i ett stort Vinnova konferens i Malmö. Det första rapporteringstillfället till VINNOVA kommer i mars 2013. del (tre teknik - Utmaningsdriven Innovation - B-projekt - Hållbar stadsutveckling med systemlösning för gröna och gråa ytor - sökt av SP/CBI i samarbete med MinBaS Utmaningsdriven innovation - Vinnova. Ta tillvara tillfällen vid densamhällsomvandling som sker i Kirunaoch Gällivare för att utveckla och testavaror och tjänster som möjliggörbyggnation av hållbara, attraktivalågenergihus, försörjningssystem ochutemiljöer i kallt klimat.Konstellation:Hur kan den hållbarastaden byggas i kalltklimat?Projektledning: LTULKAB, LKAB Fastigheter. FUN ingår i forskningsmiljön DHEAR (Digital HEAlth Research) och har beviljats en halv miljon kronor i forskningspengar från Vinnova för utmaningsdriven innovation. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Skövde, Örebro universitet, Skaraborgs kommunalförbund samt Västra Götalandsregionen och kommer i ett första steg att pågå under nio månader

Kurs i projektledning, kultur och stadsutveckling

Nästa generations drivlineproduktion. En del i Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation, steg 3 - implementering. Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor Prova på design thinking i ett kort inspirationspass. Framtida samhällsutmaningar kräver nya angreppssätt att lösas. Openlab erbjuder utbildningar och stöd i Design Thinking i syfte att stimulera till nya idéer och förslag för att lösa samhällets komplexa utmaningar på innovativa och nytänkande sätt

I min roll här ska jag implementera RISE projektmodell och skriva projektansökningar, men också arbeta som projektledare, nu inom projektet Lim och färg som är en del av Vinnovas program Utmaningsdriven innovation I Göteborgs Stad pågår sedan 2018 ett strukturerat arbete med innovation i stadens verksamheter. I innovationsprogrammet finns olika delprojekt och i Go:innovation fas 3 ingår det att stärka kopplingen och hitta mötespunkter mellan stadens övriga program.Ett av dem är Göteborgs Stads program för en jämlik stad och i det ingår delprojektet Utmaningsdriven innovationssamverkan. Finansiering: Utmaningsdriven innovation, VINNOVA Konsortium: Certec vid Lunds Tekniska Högskola (projektledare), DART, Arbetsförmedlingen, Norrtälje kommun och Funka. Period: Maj 2019 - April 2021 Budget: 1,8 MSEK (steg 2) Virtual Reality för ökad kunskap om dolda funktionsnedsättningar (steg 1 Projektet Hållbar interiör har fått 491 680 kronor från Vinnova i utlysningen Utmaningsdriven innovation - steg 1, initiering. Indicum samarbetar med Trä- och Möbelföretagen, Arkdes, Konstfack och Tenant & Partner. Projektet ska redovisas genom bland annat ett pilotprojekt i maj 2020 I projektet samverkar ett 15-tal aktörer, bestående av företag och universitet, och där Chalmers Tekniska Högskola är projektledare. Sports Tech Research Centre kommer att leda arbetet med utveckling och demonstration av design för additiv tillverkning samt efterbearbetning, inom EBM-metoden, tillsammans med AIM Sweden, Chalmers, Sandvik Coromant och Swerea KIMAB

Inom ramen för det samarbetet drivs ett antal projekt, många av dem Vinnova-finansierade, med fokus på digitalisering och lärande. Jag är ansvarig för projekten hållbar skolmat genom digitalisering respektive IoT Hub Skola, säger Lars Lingman, senior projektledare och strateg på Rise Digitaliseringen berör nästan alla branscher i Sverige - men många företag saknar kunskap om hur de kan dra kommersiell nytta av den. I ett nytt projekt ska forskare vid Luleå tekniska universitet tillsammans med företag undersöka hur nya affärsmodeller kan skapas Chalmers-projektet CoSiMa bygger vidare på högskolans tidigare kompetenscentrum SuMo Biomaterials. Visionen är att svenska företag ska kunna öka sin konkurrenskraft genom mer resurseffektiv utveckling av nya material Ecogain driver ett innovationsprojekt för att öka biologisk mångfald och ekosystemtjänster i kraftledningsgator, i nära samarbete med Svenska kraftnät, Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och Södra Skogsägarna. Målet är nya metoder för kraftledningsskötsel som är tekniskt möjliga, ekonomiskt för

Målet med projektet Nästa generations drivlinor, är att skapa förutsättningar för kontinuerlig utveckling av elektriska drivlinor och effektiva värdekedjor för produktion i Sverige. Projektet genomförs inom ramen för Vinnovas program för utmaningsdriven innovation (UDI-programmet) och är nu i sitt andra steg Verko 1 VO 12/18 YTBEHANDLING Nya biobaserade lösningar f ör fossilfria limmer och färger Dagens lim- och färgprodukter är till stor del baserade på komponenter med fossilt ursprung. I projektet som heter just Lim och färg är syftet att ersätta fossila komponenter med biobaserade lösningar. Projektet ingår i Vinnovas satsning Utmaningsdriven Innovation och koordineras av RISE.

Om oss - Krinov

Ledning (Chefer, projektledare) Digital kommunikation - nyckeln till ökad integration är ett tvåårigt samverkansprojekt inom utmaningsdriven innovation som rör språk och kommunikation för utrikes födda i Sverige Kunskap om utmaningsdriven innovativ verksamhetsutveckling i offentlig verksamhet. Då aktiviteterna i BitStream II har verksamhetsmodellering och innovation i fokus, samverkar projektet väl med de steg för jämställdhetsarbete som presenteras i JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering

Utmaningsdriven innovation ger resultat - iHub

 1. Utmaningsdriven utbildning uppvisar släktskap med problembaserat lärande, använder sig ofta av designmetodiker, flipped classroom-didaktik och informations- och kommunikationsteknologi (IKT)
 2. Första steget mot en utmaningsdriven innovationsprocess är taget Den första av AllAgeHubs två workshoppar med representanter från kommuner och brukarorganisationer för att identifiera glappet mellan vad samhället ger och vad människor faktiskt behöver hölls i veckan
 3. Utmaningsdriven innovation - steg två Brett partnerskap Uppstartsarbete år ett Fördjupning år två Konkludering år tre Loggbok för arbetspaket 43 Projektledning Innovationsprojekt Resursallokering Analys 100 Stafettpinnar in i framtiden Efterord . 4 - Får Jag Lov - Slutrapport

Smittfri vård Vårdrelaterade infektioner är ett globalt problem som drabbar 1 av 10 patienter som behandlas på sjukhus. Projektet Smittfri vård (Clean Care) tar ett helhetsgrepp om problematiken kring att förebygga infektioner och förhindra spridning av smitta samt antibiotikaresistenta bakterier inom sjukvården Giglab Sverige är ett nationellt policylabb och ett samarbete mellan Jobtech/Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Coompanion och Handelshögskolan tillsammans med SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign och svenska Labbnätverket. Del av labbet ingår i Vinnova-utlysningen Utmaningsdriven Innovation Decode är ett forskningsprojekt, som verkar inom Vinnovas utlysningsområde Utmaningsdriven innovation Björn Hellström, projektledare, berättar om Decode med fokus på hur stadsplanering kan bli mer inkluderande. 22 maj 2019. Lyckat Decode-seminarium och boksläpp på ArkDes Projektet har stöd från Vinnova och programmet Utmaningsdriven Innovation. Projektet löper från december 2019 - december 2021. Ett verktyg som hjälper dig att. HANTERA tillskottsvatten; UPPNÅ ett kostnadseffektivt nyttjande av nuvarande infrastruktur och minska kostnaderna genom färre översvämninga Intervju med Ulf Westerberg, Projektledare SWE-CIC, från Elmia. Till intervjun. Världsunik fisktrappa i komposit invigd. October 22, 2018. Nu är den världsunika fisktrappan i komposit invigd, framtagen av Composite Service i samarbete med Länsstyrelsen och Luleå Tekniska Universitet

 • Крипто портфейл на български.
 • Largest European companies by market cap.
 • Darf Finanzamt Privatkonto einsehen.
 • Marktryck pool.
 • Is forex trading banned in Sri Lanka.
 • Native Instruments email support.
 • Servettringar Rusta.
 • Röstånga badet.
 • Total number of mutual fund distributors in India.
 • Dogecoin private wallet.
 • Crypto DEX bot.
 • NIBE bergvärmepump S1255.
 • IOTA kaufen Schweiz.
 • Crypto arbitrage Reddit.
 • Starburst LeoVegas.
 • How to manage cryptocurrency portfolio.
 • Express Bank Sverige SevenDay.
 • Money Mart check Cashing.
 • Take me to the world of silver no more heartbreak.
 • Bitcoin logo SVG.
 • Archer coins Chicago.
 • 5000 BTU radiator room size.
 • Handelsbanken Hållbarhetsredovisning 2019.
 • Skatteavdrag 2021.
 • Redeye Flashback.
 • China interest rate 2021.
 • Design fåtölj begagnad.
 • Decode transaction data Ethereum.
 • ETH staking Binance.
 • Bästa whiskyn.
 • Telegrafen historia.
 • Economic crisis 1987.
 • Blå inredning 2020.
 • Tele2 login privat.
 • E Health Unternehmen München.
 • Bitcoin HI LO game.
 • DS Smith Värnamo.
 • Grupp av maskiner Korsord.
 • Augur koers Bitvavo.
 • Bbc EU News.
 • Sälja häst privatperson skatt.